Теч от покрив

Процес на откриването

Откриване на теч от покрив е сложен процес. Термографското изследване  с термокамера е мощен и ефективен метод за откриване на теч от плосък покрив. Термографското обследване не нарушава покривната конструкция. Този метод за откриване на теч позволява да се открие наличието на влага в покривната конструкция. Термографията се използва за откриване на местоположението на различни видове теч и влага, както в жилищни сгради, така и в офис и промишлени помещения. Необходимост от такава диагностика има например при закупуването на жилище или офис, но преди да бъдат извършени ремонтни дейности. Термографията е полезна предимно за стари сгради, тъй като там най-често се наблюдават проблеми, но е приложима и при по нови такива, където често нещата не са изградени нацяло Повече информация за отностно термовизията може да намерите на този Адрес.

теч от покрив

Чрез използването на  високо технологичен метод  на термично сканиране  и експертни познания, ние сме способнида локализираме  проблемната зона.  Ние ще направим доклад от нашето обследване от който ще  ви даде представа за степнта на проблема.  Термографското обледване се извършва в рамките на едно посещение  и не нанася щети на покривната конструкция.  Ние ще направим оценка на щетата и  съвет за отстрняване на прблема. Покривните компании често  не дават най-добрите съвети. В техен интерес е да  предлагат скъпи и големи ремонти. 

Нашите цени и услуги може да намерите тук.