ТЕЧ ОТ ФУГИ - откриване с термокамера

Откриването на теч от фуги  е труден процес поради факта, че  в повечето случай проблемните зони не се виждат с просто око. Ние от T-vn използваме комбиниран неразрушаващ метод за локаизиране на проблемните зони. Използваме комбинация от термографска камера Flir  и влагомер. Те ни предоставят дании за мястото на  проникване на вода през повредените фуги.

инспекция на имот

Фугите имат не само естетическа функция. Те служат като хидроизолатор в мокри помещения.Фугите са гръбнака на всяка движеща се и допираща се повърхност. Тези повърхности могат да са фаянс, теракот, гранитогрес, мрамор и други. Също така ги срещаме между повърхност и стена, душкабина, вана, сифон и други. Срещаме ги и на много други места в сградите но те не са обект на обсъвдане в нашата тема. Празнините между положените повърхности се запълват с фугираща смес. Тези празнини се наричат фуги. Те не позволяват преминаването на влага и вода в съседни помещения. Проблеми се наблюдава  при следните случай :

Ние използваме термографска диагностика за   да открием повредената повърхнот. Термографското сканиране може да разкрие проблем който човешкото око неможе. Сканирането с термично изоражение може  да ви спести време и пари. То бързо и лесно ще локализира проблема. Нашите цени може да откриете тук